Restaurant La Marinada | Carrer Valldemur s/n | 43422 Barberà de la Conca - 608 405 100 - 977 887 469